Scroll to top
© 2019, The International Football Agency (TIFA)
en nl

Voetbalschool Rotterdam opent haar deuren voor voetbaltalenten


TIFA - november 15, 2019 - 1 comment

Voetbalschool Rotterdam

Voetbalschool Rotterdam, TIFA, stelt de individuele ontwikkeling van elke speler voorop. TIFA voetbalschool in Rotterdam richt zich daarom op de individuele ontwikkeling van elke speler door een persoonsgebonden dienst aan te bieden. Dit betekent dat de beoordeling van de technische vaardigheden van spelers een belangrijk onderdeel van het programma is.

 

Het programma van elke speler begint met een totale prestatietest, inclusief een technische, tactische en fysieke analyse. De hiervoor genoemde tests worden meestal uitgevoerd om verschillende vaardigheden te evalueren, die tot op zekere hoogte verband houden met de prestaties tijdens een wedstrijd.

 

 • De resultaten van de totale prestatietest zullen leiden tot een gepersonaliseerde tien-weekse ontwikkelingsprogramma gebaseerd op het niveau, de positie en het doel van de speler.

 

 • TIFA categoriseert elke speler op leeftijd en niveau om individuele trainingen en kleine groepssessies met maximaal vier spelers aan te kunnen bieden

 

 • Het ontwikkelingsprogramma omvat tevens een video-analyse en begeleiding tijdens het programma.

 

 • Aan het einde van het ontwikkelingsprogramma eindigt TIFA met wederom een totale prestatietest om de algehele ontwikkeling van de speler te bekijken. Dit soort informatie is zeer waardevol bij het maken van een nieuw individueel ontwikkelingsplan, trainingsintensiteit en het voorkomen van blessures.

Voetbalscholen in Nederland

De opkomst van voetbalscholen is een voorbeeld van zowel commercialisering (vermarkting) van de sport, als professionalisering (inzet van betaalde krachten). Boessenkool, Van Eekeren & Lucassen (2008) vatten deze twee ontwikkelingen samen onder de noemer economisering van de sport. Het meerjarenonderzoek De sportvereniging: tussen traditie en transitie richt zich vooral op de inbedding van sportverenigingen binnen de samenleving. Sportverenigingen worden gezien als indicatoren van sociale cohesie binnen Nederland (zie Putnam, 2000). De vraag is echter in welke mate de inbedding van sportverenigingen in de samenleving verdwijnt onder druk van commercialisering van het sportaanbod die voetbalscholen met zich meebrengen.

 

Van Bottenburg (2007) ziet de traditionele vereniging als aanbieder van vier functies: Het beschikbaar stellen van accommodaties, het organiseren van competities, het aanbieden van trainingen en het creëren van gelegenheden voor ontmoeting en gezelschap. Tegelijkertijd stelt hij dat al deze vier functies zowel intern als extern onder druk staan, omdat ze in toenemende mate worden aangeboden door commerciële voetbalscholen, die zich met name richten op individuele activiteiten.

 

Een ander component is het feit dat commerciële voetbalscholen beter in staat zijn in te spelen op de wensen van consumenten. Zij worden immers geleid door ondernemers en managers, die een bedrijfsmatige aanpak gebruiken (Lucassen, Van Bottenburg, & Van Hoecke, 2007). Deze bedrijfsmatige aanpak houdt in dat men zo veel mogelijk kan en wil inspelen op de veranderende vraag van de markt. Innovatie is daardoor een vereiste. Inzet van professionals kan hierbij erg bruikbaar zijn. De inzet van professionals betekent bovendien dat innovatie, duurzaamheid en schaalvergroting eenvoudiger zijn op te nemen binnen de organisatie. Professionals zijn immers flexibel inzetbaar. Daarentegen zijn vrijwilligers over het algemeen beperkt in de beschikbare tijd.

Sportbedrijf Rotterdam en Gemeente Rotterdam

De gemeente Rotterdam is een innovatieve gemeente. Het opnemen van sportvoorzieningen in het sportbeleid is daar een goed voorbeeld van.  De stad heeft de ambitie om zich sportief en cultureel nog sterker te ontwikkelen om zo bij tot de top van de Europese sportsteden te horen. Feyenoord City is het project om deze ambitie te verwezenlijken en te versnellen. Met sport als de aanjager van alle ontwikkelingen in het masterplan, zal Feyenoord City synoniem staan voor (sport) performance, healthy living en (sport) community voor alle leeftijden, culturen en inkomens. Het verbindt bewoners, bedrijven, wetenschap, onderwijs, leisure voorzieningen en sport. Feyenoord is hiermee een broedplaats voor sportgerelateerde innovaties. Dit project is tevens van groot belang voor TIFA. Het programma binnen Feyenoord bestaat in totaal uit 325.000 m2. Verder  bestaat het uit vijf gebieden; Het nieuwe stadion (de Urban Bridge), de Strip, de Kuip en Kuip park. Ieder gebied kent een veelvoud aan functies waarmee een veelzijdig, levendig en aantrekkelijk gebied in Rotterdam-Zuid wordt gerealiseerd.

 

In Feyenoord City komen niet alleen de ambities van Feyenoord maar ook die van de stad Rotterdam samen. Feyenoord City bevat niet alleen de ontwikkeling van een nieuw stadion voor Feyenoord maar wordt gecombineerd met een structurele en significante verbetering van een potentiële dynamisch stuk stad. Feyenoord City wilt een broedplaats van ca. 4.000m2 in het verlengde van De Strip voor de herontwikkelde Kuip. Feyenoord City wordt in dit onderzoek gezien als een goede aanjager voor een bredere (her)ontwikkeling van Rotterdam-Zuid die in nauwe relatie zal staan met TIFA. 

Feyenoord City

Feyenoord City biedt een nieuw centrum voor Rotterdam Zuid met verbeterde verbindingen tussen de NPRZ (Nationaal Programma Rotterdam-Zuid) gebieden van Feijenoord en IJsselmonde. Het biedt ruimte voor de doorzetting van ontwikkeling tussen Kop van Zuid, Veranda, doorlopend en meer geactiveerd waterfront.

 

Reeds is besproken dat het nieuwe stadion van Feyenoord gezien moet worden als onderdeel van een nieuwe grotere stedenbouwkundige ontwikkeling. Het (concept)plan heeft namelijk programmatisch en financieel een groter bereik dan alleen een nieuw stadion.

 

De huidige omgeving heeft veel potentieel, maar deze wordt op dit moment geremd door een onsamenhangende stedelijke structuur. Omliggende buurten en wijken zijn niet goed met elkaar verbonden en functioneren als het ware geïsoleerd.

 

Door het ontwikkelen van Feyenoord City worden er verschillende ondersteunende voorzieningen voor de omliggende wijken gerealiseerd. Het gebied zal van een gebruikersonvriendelijke ruimte getransformeerd worden naar een dynamisch gebied met de focus sport, sportbeleving, sportparticipatie, gezond leven en duurzame stedelijke beleving. Feyenoord City wordt na het nieuwe Hart van Zuid, Kop van Zuid en NPRZ een volgende impuls aan de verdere ontwikkeling van Rotterdam en Rotterdam-Zuid in het bijzonder.

 

Ambities van Feyenoord City

 

 • Het verbinden van de omliggende wijken door een duurzame en grootschalige stedelijke ontwikkeling met het nieuwe stadion voor Feyenoord als aanjager. Deze ontwikkeling is al reeds ingezet door Kop van Zuid met de verbinding tussen Rotterdam-Noord en Rotterdam-Zuid. Feyenoord City moet in dit kader gezien worden als het doorzetten van de ontwikkeling van Kop van Zuid langs Laan op Zuid en Stadionweg. Naast deze ontwikkelingen ontstaan er ook nieuwe verbindingen naar het waterfront aan de Nieuwe Maas.

 

 • De Nieuwe Maas als icoon. De Nieuwe Maas is in dit deel van de stad lang genegeerd. De ontwikkeling van Feyenoord City en het nieuwe stadion voor Feyenoord aan de rivier leveren een uitgelezen kans om nieuw leven in de Nieuwe Maas te blazen.

 

 • De Kuip krijgt een nieuwe bestemming. Feyenoord is en blijft de trots van Rotterdam-Zuid. Feyenoord staat voor de grootste sportieve successen van Rotterdam en Rotterdam-Zuid in het bijzonder. Het nieuwe leven van het stadion zal ingevuld worden met programma gerelateerd aan de geschiedenis van Feyenoord, ruimte voor de supporters van de club etc.

 

 • Transformatie van de publieke ruimte naar een aantrekkelijke verblijfsgebied met nationale en internationale aantrekkingskracht. Deze publieke ruimte kent verschillende schalen en niveaus. Het open karakter van het gebied biedt veel ruimte aan sport-, maatschappelijke en vrijetijdsactiviteiten. Hierdoor zullen bewoners en bezoekers van Rotterdam-Zuid uitgedaagd en aangetrokken worden om (samen) te bewegen en te sporten.

 

 • Trigger voor een nieuwe duurzame impuls aan Rotterdam-Zuid. Dit gebied blijft nog vaak achter bij de ontwikkeling van de rest van de stad. Feyenoord City is bij uitstek een platform dat gebruikt kan worden voor een sociale-economische impuls aan Rotterdam en Rotterdam-Zuid in het bijzonder. Deze ontwikkelingen zullen niet alleen werkgelegenheid creëren, ook zullen er nieuwe woningen in Rotterdam-Zuid gerealiseerd worden die doorstroom en kwalitatieve vervanging van bestaande woningen op Zuid mogelijk maken.

 

 • Creëren van nieuw ontwikkelingspotentieel. Feyenoord City initieert binnen de contouren van gebied nieuw ontwikkelingspotentieel. Ontwikkeling van woningbouw op Varkenoord wordt versterkt en zo ontstaat er mogelijkheid tot additionele woningbouw.

 

 • Verbetering van mobiliteit voor langzaam en autoverkeer. Op dit moment is het gebied volledig ingericht op autogebruik en is het  onvriendelijk en ontoegankelijk voor fietsers en voetgangers. De ontwikkeling van Feyenoord City moet meer ruimte creëren voor voetgangers en fietsers.

 

 • Succesvolle samenwerking. Het neerzetten van een succesvolle samenwerking tussen gemeente Rotterdam en een van de bekendste sportclubs van Nederland, Feyenoord. Feyenoord City is een unieke showcase van een publiek private samenwerking die ten doel heeft de stad en de sportclub naar de top van Nederland en Europa te brengen.

Neven effecten en andere ontwikkelingen binnen Rotterdam voetbal

Rolmodellen voetbal

Naar de invloed van de inzet van rolmodellen op de sportdeelname van de jeugd is nog te weinig onderzoek gedaan om deze invloed aan te kunnen tonen. Algemene aanname is dat deze elkaar positief beïnvloeden.

 

Volgens het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zijn sportprestaties de grootste reden waarom Nederlanders trots zijn op hun land. Een positieve bijdrage aan de sportbeleving zorgt volgens de Ministerie voor stimulatie bij jongeren. Het ministerie verwoordt het als volgt: ‘De inzet en ambities van topsporters zijn een inspiratiebron en voorbeeld’. TIFA zorgt ervoor dat de jeugd een professionele begeleiding krijgt, een begeleiding die de rolmodellen dagelijks ontvangen bij de grote clubs.

 

Ontwikkelingen binnen het voetbal

Topsport ontwikkelt zich in een razendsnel tempo. Talentvolle voetballers hebben steeds vaker een aanvullende kwaliteitsvolle ‘voetbal-opleiding’ nodig, die ze op een latere leeftijd als profvoetballer zal helpen.

 

Om het (Nederlandse) voetbal op een hoger niveau te krijgen moeten de volgende zaken bij de (jongere) spelers verbeteren. (in volgorde van belangrijkheid).

 

De spelers moeten polyvalenter worden:

Bij het beoordelen van de evolutie van het voetbalspel, stellen niet alleen wij als TIFA vast dat een speler op verschillende posities tijdens een wedstrijd moet kunnen functioneren. De klassieke verdediger bestaat niet meer. Bij de topploegen is een verdediger ook een speler die in het middenveld en zelfs in de aanvalslinie komt. Ook middenvelders en aanvallers dienen taak- en positiewissels uit te voeren. Alle facetten van het voetbalspel (technisch, tactisch, mentaal en fysiek) moeten bij het opleiden van talentvolle voetballers aan bod komen ongeacht de positie die ze in het elftal bekleden.

 

De spelers moeten beweeglijker worden met en zonder bal:

Een van de grootste tekorten aan het Nederlands voetbal is het gebrek aan beweging: Spelers moeten in functie van de spelsituaties (bal en tegenstander) hun positie constant bijsturen en dit zowel bij balbezit als bij balverlies. Ruimte creëren voor zichzelf of voor een andere speler is zeer belangrijker. Bovendien moet de speler aan de bal in staat zijn om onmiddellijk de speler waar te nemen die in de meest gunstige omstandigheden opgesteld staat om er eventueel naar te (kunnen) passen. Het spel zonder bal is daarom misschien wel belangrijker geworden dan het spel met de bal.

 

De spelers moeten beter leren afwerken:

Het Nederlands elftal vertegenwoordigt de grootste lichting talenten. Op dit moment vinden we weinig echter doelpunten makers. Nochtans is dit het belangrijkste in het voetbalspel willen we de wedstrijd winnen. Spelers moeten veel in spelsituaties worden geplaatst waarbij ze kunnen scoren.

 

De spelers moeten sneller leren denken:

De spelers moeten voortdurend onder druk van tijd, ruimte en tegenstander geplaatst worden om toch te kunnen presteren tegen ploegen die veel druk zetten en zeer compact verdedigen.

 

De spelers moeten fysiek sneller worden:

Alhoewel snelheid voor een groot deel erfelijk is door de verhouding slow-fast switches, is de fysieke eigenschap snelheid door aangepaste snelheidstraining wel voor verbetering vatbaar.

 

De spelers moeten collectieve principes beter begrijpen en toepassen:

Individuele mandekking is niet meer voldoende. Het zonevoetbal verplicht spelers om na te denken in functie van de bal, de tegenstander aan de bal, de tegenstander zonder bal en de medespelers dichter bij de bal.

Conclusie voetbalschool in Rotterdam

Uit bovenstaande kan geconcludeerd worden dat TIFA een positieve bijdrage zal leveren aan de ontwikkeling van totaal spelers. De toekomstige ontwikkelingen in Rotterdam creëren voor TIFA een perfect uitgangspunt. Rotterdam zal gezien de huidige plannen binnen een periode bestempeld worden als de voetbalhart van Nederland. TIFA zal een grote bijdrage leveren aan de stappen die het voetbal vooral in Nederland zal (moeten) zetten.

Related posts

1 comment

 1. Peter van Elsen

  Voetbalschool Rotterdam TIFA is wat ons betreft de beste in de regio Rotterdam en omgeving. Onze zoon heeft zich flink mogen ontwikkelen in de afgelopen maanden onder begeleiding van de TIFA trainers op Varkenoord. TIFA geeft individuele aandacht en door middel van video-analyses kunnen er gerichte vaardigheden worden aangeleerd. Mijn zoon blijft voorlopig bij TIFA om zich te ontwikkelen.

Post a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.